ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਨ

CHK ਬਾਇਓਟੈਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਣੂ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

1602137738257